ul. Kopernika 21
00-359 Warszawa
napisz do nas
[email protected]
lub zadzwoń +48 22 125 50 68
9:00 - 17:00
od poniedziałku do piątku


Doradztwo podatkowe

Nasz doradca podatkowy świadczy bieżące usługi, w szczególności przy pomocy w optymalizacji zysków i kosztów oraz sporządzanie strategii finansowych.

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy naszym Klientom udzielanie porad i sporządzanie opinii oraz wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych.

Na zlecenie naszego klienta doradca podatkowy może występować w charakterze pełnomocnika: w postępowaniach podatkowych (kontrole podatkowe, skarbowe, postępowania wszczęte na wniosek podatnika); w procesie sądowej kontroli decyzji administracyjnych.