ul. Kopernika 21
00-359 Warszawa
napisz do nas
[email protected]
lub zadzwoń +48 22 125 50 68
9:00 - 17:00
od poniedziałku do piątku


Kadry i płace

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej Państwa firmy oferujemy:

  • przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami Kodeksu Pracy,
  • zakładanie i prowadzenie teczek pracowniczych,
  • określenie różnych uprawnień pracowniczych – wymiar urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, okresu wypowiedzenia,
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • rozliczanie wszelkich typów umów: o pracę miesięcznych i akordowych, cywilno-prawnych, z cudzoziemcami, Zarządem i Radą Nadzorczą,
  • wyliczanie pensji, premii i dodatków,
  • sporządzanie kart wynagrodzeń, pasków, kart zasiłkowych,
  • przygotowanie deklaracji do ZUS, urzędów skarbowych, PFRON i GUS,
  • sporządzenie dla pracownika rozliczenia PIT,
  • przygotowanie przelewów (konta pracownicze, zobowiązania budżetowe).