ul. Kopernika 21
00-359 Warszawa
napisz do nas
[email protected]
lub zadzwoń +48 22 125 50 68
9:00 - 17:00
od poniedziałku do piątku


Księgowość

Usługi Księgowe

Nasze biuro księgowe oferuje kompleksową obsługę księgową każdej formy prowadzonej działalności. Nasz zespół doświadczonych księgowych i specjalistów świadczy usługi księgowe w ramach, których zadbają o terminowe rozliczenia Państwa firmy z urzędem skarbowym, by Państwo mogli się skupić na tym, co najważniejsze – sprawnym prowadzeniu biznesu.

Księgi handlowe, czyli pełna księgowość.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek kapitałowych, aby obsługa podmiotów prowadzących księgi handlowe była pełna oferujemy:

 • kompleksową obsługę księgową,
 • przejęcia wybranych procesów księgowych,
 • szczegółowe analizy i raporty,
 • nadzór nad obszarem księgowości,
 • opracowanie i modyfikację przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych prawem (VAT, środków trwałych),
 • kontrolę zobowiązań i należności,
 • przygotowanie i wysyłanie potwierdzeń sald,
 • obsługę przelewów bankowych,
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych i Izby Celnej,
 • sporządzanie Raportów do GUS i NBP,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowo-księgowej (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy Pieniężne),
 • tworzenie raportów i zastawień według indywidualnych potrzeb klienta, prowadzenie korespondencji prawno-urzędowej związanej z działalnością firmy,
 • obsługę kontroli zewnętrznych.

Książka przychodów i rozchodów / ryczałt.

W ramach prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i związanej z nią książki przychodów i rozchodów oferujemy następujące usługi:

 • kompleksową obsługę księgową,
 • przejęcia wybranych procesów księgowych,
 • szczegółowe analizy i raporty,
 • nadzór nad obszarem księgowości,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych prawem (VAT, środków trwałych),
 • kontrolę zobowiązań i należności,
 • przygotowanie i wysyłanie potwierdzeń sald,
 • obsługę przelewów bankowych,
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych i Izby Celnej,
 • tworzenie raportów i zastawień według indywidualnych potrzeb Klienta,
 • prowadzenie korespondencji prawno-urzędowej związanej z działalnością firmy,
 • obsługę kontroli zewnętrznych.

Biuro Księgowe Warszawa