ul. Kopernika 21
00-359 Warszawa
napisz do nas
[email protected]
lub zadzwoń +48 22 125 50 68
9:00 - 17:00
od poniedziałku do piątku


Doradztwo prawne

Oferujemy wszechstronne wsparcie prawne w zakresie:

 • prawa obrotu gospodarczego,
 • prawa korporacyjnego,
 • prawa pracy,
 • ochrony danych osobowych,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa karnego gospodarczego,
 • prowadzenia postępowań sądowych,
 • windykacji.

Nasze usługi:

 • przygotowywanie wniosków w postępowaniach rejestrowych w KRS,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej przekształceń spółki, zbycia udziałów, podwyższenia kapitału,
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych przez Klientów z kontrahentami,
 • opiniowanie w zakresie wewnętrznych aktów obowiązujących u Klienta,
 • tworzenie i ocena dokumentów korporacyjnych,
 • ocena i przygotowywanie dokumentacji w procesie dochodzenia należności przysługujących Klientowi od jego kontrahentów,
 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia i o dzieło,
 • przygotowywanie pozwów i pism procesowych w postępowaniach sądowych,
 • analiza dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkowych,
 • konsultacje prawne w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego.